Jelenlegi hely

Címlap

ARANYHÍD DÍJ - 2014

Pályázati felhívás

 

1. Előzmények, beköszöntő

Az IVM-Bridge Tanácsadó Kft., - a 2007-ben elindított hagyományokhoz hűen - immár  ötödik alkalommal hirdeti meg az Aranyhíd (korábbi nevén "Az év Humán csapata") díjat.

Tapasztalataink alapján elmondhatjuk, hogy  hagyományunk egyre inkább erősödik: a pályázatok magas színvonala évről-évre növekszik és nemes versengést generál, ahol érdemes magát mindenkinek megmérettetni. A megmérettetés azoknak is érték, akik már korábban indultak általunk, vagy bármely más szervezet által meghirdetett valamilyen HR témájú pályázaton (esetleg nyertek is). Ennek oka, hogy kiemelt értéknek kezeljük a SZAKMAISÁGOT, a FÜGGETLENSÉGET és a NYILVÁNOSSÁGOT.

A szakmai zsűrinek évről-évre egyre nehezebb dolga van, hogy döntsön a résztvevők között, mely gyakorlatok legyenek példaként állítva a vállalkozások, vállalatok vezetői és a teljes szakma elé. Az elmúlt évek során beadott, szinte valamennyi pályázat megfelelt a Legjobb HR gyakorlatok (human best practice) követelményeinek, és ezzel együtt kiemelkedő eredményekről számol be, aminek szemtanúi és hírvivői lehettünk.

 

2. A pályázati felhívás célja

Elismerni azoknak a vállalkozásoknak (nagy- és közepes vállalatok, kkv-k, egyéb gazdálkodó szervezetek) tevékenységét, akik az elmúlt – a legutóbbi pályázat óta eltelt - időszakban a legtöbbet tették az emberközpontú üzleti gazdálkodás és társaságirányítás elterjesztésében és alkalmazásában, a vállalati célokhoz való hozzájárulás - azaz a humán hozzáadott érték - növelése érdekében.

Fontos célkitűzésünk az is, hogy megtaláljuk és közkinccsé tegyük azokat a legjobb gyakorlatokat, amelyek üzleti értéknek tekintik az embert, függetlenül attól, hogy egy professzionális HR csapat, vagy néhány fős elkötelezett vezetői és/vagy szakértői gárda a motorja az emberközpontú kezdeményezéseknek.

 

3. Kik pályázhatnak?

 • A magyarországi HR szakma életében először várjuk azon többségében magyar tulajdonú kis és közepes vállalkozások (kkv-k) jelentkezését, akik úgy gondolják, hogy jelentős üzleti értéket képviselnek az elkötelezett munkavállalók, megtérülő befektetést jelent a velük való foglalkozás és ezek alapján olyan emberközpontú gyakorlatokat valósítottak meg, amelyek bizonyíthatóan közrejátszottak a társaság üzleti sikereihez. Ezáltal szeretnénk teret biztosítani mindazon emberközpontú kezdeményezéseknek és ezt értéknek tekintő vezetőknek és szakembereknek, akik gyakorlatilag önerőből, kiterjedt és nagy hagyományokkal rendelkező szakmai háttércsapat nélkül építettek fel példaértékű vállalati gyakorlatot.

 • Hagyományainkat folytatva továbbra is várjuk azon  vállalatok (vagy egyéb gazdálkodó szervezetek)  HR csapatainak jelentkezését, akik az elmúlt évek gazdasági válságát lehetőségként élték meg, a stratégiai emberi erőforrás gazdálkodás megteremtésében, az integrált HR-központú szemlélet elterjesztésében és olyan példamutató gyakorlatokat honosítottak meg, vagy újszerű megoldásokat alkalmaztak, amelyek a vállalat vezetése által is elismerést vívtak ki és jelentős szakmai értékkel bírnak. 

  Az elmúlt évek pályázati tapasztalatai és a gazdasági válság globalizációs hatása alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy egy komplex humán csapatmunkában a stratégiai partnerség, az innováció, az integrált rendszerfejlesztés és a társadalmi felelősségvállalás globális vezetői elkötelezettség nélkül nem vezet eredményre. Éppen ezért a bemutatott gyakorlatoknak is ezt a komplex szemléletet kell tükröznie.

 

4. A díjak

 • Mind a kkv, mind pedig a vállalati kategóriában a beérkezett pályázatokat a  független szakmai zsűri  külön-külön értékeli, bírálja el és hirdet eredményt.

 • A fentieken kívül a független szakmai zsűri fenntartja a jogot Különdíj átadására is, amennyiben példaértékű egyedi megoldásokra, kimagasló értékteremtő humán tevékenységre bukkan a jelentkező vállalkozások, vállalatok vagy egyéb gazdálkodó szervezetek pályázatban bemutatott gyakorlatában.

5. Bírálati szempontok

Idén is közzétesszük a pályázatok bírálati szempontjait annak érdekében, hogy minél inkább átlátható és egyértelmű legyen a szakmai zsűri értékelése. Ezek a szempontok a következők:

 

a. Kiemelten vesszük figyelembe a pályázatokban bemutatott gyakorlatok humán hozzáadott érték teremtő képességét, azaz az üzleti döntések során az emberközpontú megközelítés, a befektetett szellemi energiák, illetve anyagi források megtérülését, és ez által a bemutatott szervezet egésze eredményességének, hatékonyságának növelését.

b. Fontos értékelési szempont az eredetiség, egyediség, azaz a  humán innováció.  Ennek során olyan megoldások bemutatását értékeljük, amelyek nem pusztán a máshol működő legjobb gyakorlatok alkalmazását jelentik, hanem olyan újszerű megoldásokat alkalmaznak gyakorlatba átültetve, amelyek az adott helyzetben, üzleti környezetben komoly versenyképességi tényezőt jelentenek.

c. Külön vesszük figyelembe a bemutatott szervezeten belüli együttműködés, csapatmunka és ezáltal az irányító vezetői csapat elkötelezettségét megnyilvánulását (nem csak az adott szakterületen belül, hanem a szervezet egészében) a pályázatban kifejtett téma kapcsán. 

d. Ugyancsak értékelési szempontként vesszük figyelembe, a bemutatott gyakorlat „nehézségi fokozatát”, azaz milyen nehézségeket, belső és külső ellenállásokat kellett leküzdeni, hogyan sikerült ezeket kezelni (pl. erőforrások megszerzése, vezetői támogatás/szándék, érintettek megnyerése, szemléletváltás, kommunikációs torzulások, váratlan események kezelése).

e. A pályázatokban keressük a sokszínűséget, azaz a „kaptafa” helyett az igényekhez, üzleti feltételekhez és lehetőségekhez igazodó eltérő megoldások alkalmazását, a munkavállalók jellemzőihez (pl. korosztályok, eltérő generációk, nemek, családi állapot, életviteli sajátosságok és képességek, stb.) illeszkedő rendszer változatok, gyakorlatok működtetését.

 

6. A pályázat formai követelményei

 • A pályázathoz csatolni kell kitöltve a mellékelt Pályázati adatlapot, amelyben a pályázó cégszerűen nyilatkozik arról, hogy elfogadja a pályázati feltételeket, hozzájárul a pályázati anyag nyilvánosságra bocsátásához és nyilatkozik arról, hogy a pályázatban szereplő adatok a valóságnak megfelelnek. Enélkül nem áll módunkban a beérkezett pályázatot befogadni és értékelni sem.

 • A pályázat szakmai anyagát min. 5-6 A4-s nyomtatott oldal terjedelemben várjuk.

 • Ábrák, képek, grafikonok a pályázati anyag szövegében is bemutathatók, vagy annak mellékleteként is csatolhatók.

 • Hiánypótlásra nincs lehetőség, a hiányos vagy határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban értékelni.

 • A pályázatok beküldési határideje: 2014. január 31.

 • A pályázatokat elektronikus formában várjuk az info@ivmbridge.hu címre.

 • Egyéb formai megkötöttség NINCS.

7. A pályázat tartalmi követelményei:

I. Egy oldalas  bemutatkozó anyag, amely tartalmazza a pályázó szervezet üzleti tevékenységének bemutatását, legfőbb nyilvános adatait, gazdálkodási jellemzőit, különös tekintettel a gazdasági válság hatására bekövetkezett változásokra.  (pl. tevékenységi kör, termék és szolgáltatás portfolió változása, létszámadatok, piaci pozíció, árbevétel és/vagy üzleti eredmény adatok, stb.)

II. Minimum 5-6 oldalas szakmai anyag olyan emberközpontú üzleti gyakorlat, gazdálkodási tevékenység, üzleti fejlesztés, vagy rendszer bevezetés  tetszőleges bemutatásával, amely a kiírás alapjául szolgáló időszakban megvalósult, vagy folyamatban van és jelentősen növelte - vagy az előrelátható eredmények alapján növeli, az adott társaság versenyképességét és üzleti értékét.

Követelmény, hogy a pályázó minél egyszerűbb és átláthatóbb módon, de mégis az elvégzett munka bírálati szempontok szerinti főbb jellemzőit, komplexitását láttatva tudja a pályázat tárgyát jelentő gyakorlatot bemutatni és annak eredményeit bizonyítékokkal alátámasztani.

Jelen pályázati anyag 2.sz. melléklete tartalmaz az elmúlt évek pályázatai alapján összeállított TÉMAÖTLETEKET, amelyek felhasználhatók a pályázati anyagok kidolgozásához, strukturálásához.

A pályázati anyagnak ajánlatos a fenti példákban szereplő tagolást alapul véve elkészülnie, és tartalmaznia kell számszerűsített eredményeket is. Egy adott pályázó, akár több témával is pályázathat.

 

8. A pályázatok beérkezésével, értékelésével kapcsolatos eljárási szabályok:

 • A pályázatok befogadásának feltétele az 1.sz. mellékletben található Pályázati Adatlap hiánytalan kitöltése és cégszerű aláírása.

 • Minden beérkezett és befogadott pályázatról a megadott e-mail címre 1 napon belül visszaigazolást küldünk. Amennyiben nem érkezik  visszaigazolás, kérjük jelezze számunkra a megadott elérhetőségeink valamelyikén:

  o e-mail: info@ivmbridge.hu vagy

  o személyesen: Rajner Tímea, programszervezési menedzser: +36 20 228 4898

 • A pályázatokat független szakmai zsűri bírálja el.  A zsűri tagjait, vagy azok közeli hozzátartozóit foglalkoztató szervezetek nem díjazhatók a pályázaton semmilyen formában.

 • A zsűri tagjai a beérkezett pályázatokat külön-külön önállóan értékelik, majd egymás véleményét egy közös ülésen egyeztetve döntenek a pályázat díjazottjairól, és annak indoklásáról. A Szakmai zsűri megbeszéléséről jegyzőkönyv készül.

 • A pályázatokat a HR Bál honlapján (www.hrbal.hu) befogadás után nyilvánossá tesszük az átláthatóság biztosítása, illetve a legjobb gyakorlatok megosztása érdekében.

 • A pályázatok eredményhirdetésére és az Aranyhíd díjak átadására a 2014. március 7.-én megtartásra kerülő HR Bálon kerül sor, amely széleskörű publicitást kap médiapartnereink támogatásával.

 • A díjazottak jogosulttá válnak az „Aranyhíd díj – 2014” tulajdonosa  megtisztelő cím használatára.

 

További információ Rajner Tímea programszervezési menedzsertől kapható, a fentebb megadott címen és telefonszámokon.

Aranyhíd díj - 2014 pályázati felhívás letöltése

 

Üdvözlettel:

az IVM-Bridge Kft. Csapata